De C-cursus is een korte, zeer leerzame cursus van één jaar.

De lessen worden gegeven op 9 zaterdagochtenden en zijn op zichzelf staande lesochtenden met een interactief programma. 

Deze cursus wordt jaarlijks op wisselende locaties aangeboden. In 2019-2020 wordt de cursus in Amersfoort, Dordrecht en Goes gegeven. 

Het lesrooster van Amersfoort volgt binnenkort.
Het lesrooster van Goes volgt binnenkort.
Het lesrooster van Dordrecht volgt binnenkort.

Dit jaar wordt tijdens de C-cursus gedurende zes zaterdagochtenden aandacht besteed aan de Puriteinen.
Daarnaast wordt tijdens drie lesochtenden het vak Bijbelkunde gegeven.

Een studiegids met uitgebreide informatie over de inhoud van de programma's van de drie C-cursussen is binnenkort beschikbaar.

Schrijf u snel in: een unieke mogelijkheid! Het cursusgeld voor deze cursus bedraagt € 190,00.

204