Programmabeschrijving
De C-cursus is een korte, leerzame cursus verspreid over een aantal lessen. Het zijn op zichzelf staande lesochtenden met een interactief programma dat jaarlijks vernieuwd wordt. Deze cursus kan gevolgd zonder dat u eerst de Basis- en de Vervolgcursus heeft gevolgd.

Praktische gegevens
De lessen worden gegeven in 6 ochtenden te Amersfoort, in 9 ochtenden te Goes en in 6 avonden te Kampen. U kunt de lesdata raadplegen in het volledige programma. Het cursusgeld voor de C-cursus te Amersfoort bedraagt € 150,- te Goes bedraagt het cursusgeld € 215,- en voor de C-cursus te Kampen bedraagt het cursusgeld € 150,- voor het cursusseizoen 2022-2023.

Lesinhoud 2022-2023

  • Amersfoort: Abraham Hellenbroek, Thomas Watson en Karl Barth (3 lessen, prof. A. Baars) en de Bijbelboeken Genesis, Exodus, Hebreeën (3 lessen dhr. J.W.J. Treur MA)
  • Goes: Geloofsleer (3 lesssen, ds M. Karens); Praktijk van het Avondmaal ( 3 lessen, ds. C.J. Meeuse); Exegese (3 lessen, drs. J. van Mourik)
  • Kampen: De Openbaring van Johannes (3 lessen, dhr. J.J. Stam) en de profeet Jeremia (3 lessen, dhr. A. van Kranenburg)

INSCHRIJVEN

204