Wilt u / wil jij meer weten van de Bijbel en de belijdenis? Voelt u zich betrokken bij de kerk en ethische vragen? Dan is de Cursus Godsdienstonderwijs iets voor u/ jou! Er is een basiscursus voor beginners (A-cursus) en een eenjarige cursus voor gevorderden (B-cursus). Veel informatie is te vinden in de brochure (klik hier).

Doel van de cursus
De CGO A-/B-cursussen omvatten elk twee jaar. Omdat in het eerste jaar de basis wordt gelegd voor bijbelkunde en dogmatiek adviseren we toekomstige cursisten met de A-cursus te beginnen.

Lesprogramma
De CGO-docent geeft op een boeiende wijze les. De lesstof komt aan de orde volgens een jaarprogramma. Er wordt gebruikgemaakt van de aangegeven literatuur. Uiteraard is het mogelijk om tijdens de les te reageren en vragen te stellen.

Het lesprogramma omvat zes vakken:

  • Bijbelkunde
  • Dogmatiek
  • Ethiek
  • Kerkgeschiedenis
  • Bijbelse oudheidkunde / sekten en stromingen
  • Kerkelijke oriëntatie / apologetiek

Cursusplaatsen
De lessen worden op 18 zaterdagochtenden gedurende de maanden september t/m april in Amersfoort, Dordrecht, Goes en Rijssen gegeven. Lestijden: 08.30 - 12.30 uur. De cursus wordt ook in Gouda (lokatie Driestar College) op 26 donderdagavonden aangeboden. Lestijden: 19.15 - 20.30 uur en 20.50 - 22.05 uur. 

In Zwolle biedt de CGO een driejarige A- en B-cursus aan: de lesstof van de tweejarige A-cursus wordt verdeeld over drie jaren. Het is in 2019 niet mogelijk om voor deze A- of B-cursus in te schrijven, omdat deze in 2017 van start zijn gegaan. 
In de vakanties wordt er geen lesgegeven.

Overzicht cursusgelden cursusjaar 2019-2020

  • A- en B-cursisten betalen € 260,- per cursusjaar *.
  • Studenten die een MBO-opleiding, een HBO-opleiding of universiteit volgen, betalen € 200,- per cursusjaar *.
  • Een echtpaar met één inkomen, dat samen inschrijft, betaalt per persoon eveneens € 200,- per cursusjaar *.
  • De cursisten in Zwolle betalen € 200,- voor het derde lesjaar *.

* In deze bedragen is een reader opgenomen.

De studiegids, een bestellijst voor uw lesboeken en een inschrijfformulier kunt u vinden onder het kopje ‘Downloads'. 
U kunt de studiegids ook hier downloaden.

Voor het lesrooster van Amersfoort, klik hier.
Voor het lesrooster van Dordrecht, klik hier.
Voor het lesrooster van Goes, klik hier.
Voor het lesrooster van Gouda, klik hier.
Voor het lesrooster van Rijssen, klik hier.
Voor het lesrooster van Zwolle, klik hier.

Bijbelkunde

Bijbelkunde omvat algemene bijbelkennis, maar ook exegese van bepaalde hoofdstukken of thema’s en uitleg van de kernbegrippen uit de Bijbel. 

Dogmatiek

Er is een reader voor de lessen dogmatiek gemaakt aan de hand van 'De Gereformeerde Dogmatiek voor de gemeenten toegelicht' van ds. G.H. Kersten.

Ethiek

Het gaat om inzicht in de manier waarop de ethiek beoefend wordt en welke keuzes de Bijbel van ons vraagt.

Kerkgeschiedenis

De kerkgeschiedenis begint bij de Pinksterdag. Aandacht wordt gegeven aan de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen in de geschiedenis van de kerk.

Bijbelse oudheidkunde /sekten en stromingen

Dit vak betreft een combinatie van lessen Bijbelse oudheidkunde en de bespreking van diverse sekten en stromingen.

Kerkelijke oriëntatie / apologetiek

Wat speelt er in de ambten, zending, evangelisatie en jeugdwerk? Hoe geef je praktisch leiding? In de B-cursus komt apologetiek aan de orde.

202