ALGEMENE VOORWAARDEN 2022-2023

 

Uitgangspunten CGO

CGO heeft geen winstoogmerk. De cursusgelden zijn zodanig vastgesteld dat zij dekkend zijn voor de te volgen cursus | leergang. Dit geldt ook voor de annuleringsregels.

Het cursusaanbod

Het cursusaanbod vermeldt op duidelijke wijze:

 • Wanneer de cursus | leergang start.
 • De totaalprijs van de cursus | leergang.
 • Een programma | lesrooster.
 • De cursussen zullen daadwerkelijk gegeven worden wanneer er voldoende inschrijvingen zijn ontvangen.

Totstandkoming studieovereenkomst

 • Door in te schrijven via de website.
 • De cursist gaat daardoor akkoord met de studieduur, het cursusgeld en deze algemene voorwaarden.
 • De cursist hoeft niet te voldoen aan enige toelatingseisen.

Cursusgeld

 • Het cursusgeld staat vermeld op de webpagina van betreffende te volgen cursus | leergang. Dit bedrag is inclusief BTW.

Bij annulering van de cursus

De Basis- en Vervolgcursus:

Het cursusgeld per bedraagt € 290,- euro per te volgen cursusjaar. De facturen worden in oktober / november verzonden door het Kerkelijk Bureau. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen.

 • U heeft een bedenktermijn van 14 dagen vanaf de inschrijving. Binnen die termijn zal er kosteloos geannuleerd worden. Daarna gaan onderstaande annuleringsvoorwaarden in.
 • Wanneer u annuleert vóór 1 oktober van het betreffende cursusjaar bedraagt het verschuldigde cursustarief € 75,- euro.
 • Wanneer u annuleert tussen 1 oktober en 31 december van het betreffende cursusjaar bedraagt het verschuldigde cursustarief € 140,- euro.
 • Wanneer u annuleert na 31 december van het betreffende cursusjaar bedraagt het verschuldigde cursustarief € 290,- euro.

Leergangen:

 • Bij annulering van deelname aan de cursus voor de start van de cursus, ontvangt u een factuur voor 50% van het cursusgeld.
 • Bij annulering van deelname aan de cursus nadat de leergang is gestart betaalt u ook 50% van het totaal te betalen cursusgeld. Hierin wordt er geen rekening gehouden met het aantal lessen dat u gevolgd heeft.

Verdiepingscursus:

 • Bij annulering van deelname aan de cursus voor de start van de cursus, ontvangt u een factuur van 50% van het cursusgeld.
 • Bij annulering nadat de cursus is gestart, betaalt u 50% van het cursusgeld. Hierin wordt er geen rekening gehouden met het aantal lessen dat u gevolgd heeft.

Catechese:

Bij opgave voor deelname wordt per avond €22,50 gerekend. Na opgave kunt u annuleren, de avond zal wel in rekening gebracht worden.

 

Mail uw afmelding in alle gevallen:

In alle gevallen dient u vroegtijdig stoppen te melden bij het secretariaat via een mail (secretariaat@cgo.nu). U ontvangt een bevestiging van uw afmelding. Wanneer u recht heeft op teruggave van het lesgeld, ontvangt u achteraf een creditfactuur voor het te retourneren bedrag.

 

Auteursrechten:

Door CGO ter beschikking gestelde eigen literatuur, readers en andere documenten mogen door iedereen gebruikt worden. Literatuur, ontwikkeld door en gekocht bij externen vallen onder het auteurs- en eigendomsrecht van die partij.


Privacyverklaring:

Met het afvinken van de stelling op het inschrijfformulier dat de Algemene Voorwaarden zijn gelezen, geeft u ook een akkoord op het lezen van de privacyverklaring.

 

364