Programmabeschrijving
Hoe moet onze houding zijn ten opzichte van Israël? Tijdens deze oriëntatiecursus te Rijssen gaan we in 7 avonden op zoek naar Bijbelse antwoorden. Daarnaast denken we na over de plaats van het Joodse volk in het heilshandelen van God.

Praktische gegevens

Deze cursus wordt in samenwerking met het Deputaatschap voor Israël georganiseerd. De lessen worden gegeven door diverse docenten, die betrokken zijn bij het werk onder het Joodse volk. Omdat de leergang nog volop in ontwikkeling is, is het programma nog niet toegevoegd. Het cursusgeld bedraagt € 160,- voor deze cursus.

Lesinhoud
Onderwerpen die tijdens deze cursus aan de orde komen zijn:
De geschiedenis van het Joodse volk – de plaats van Israël in het Nieuwe Testament – Joodse rituelen; Judaïsme – de vervangingsleer getoetst – de Messiasverwachting in het Oude Testament – de Messiasverwachting in de Joodse godsdienst – onze houding t.o.v. Israël – oudtestamentische profetieën en Israël – onze opdracht t.o.v. Israël.

389