Studiesecretariaat Schriftgezag

De door de laatst gehouden Synode ingestelde Commissie Schriftgezag bestaande uit ds. A. Schot (voorzitter), ds. G.W.S. Mulder, ds. J.M.D. de Heer en dr. E.G. Bosma (secretaris) heeft in de achterliggende tijd haar werkzaamheden opgevat. Na een sollicitatieronde zijn de volgende personen benoemd als medewerkers: J.N. Mouthaan MA, drs. J. van Gurp en J.A. Roukens MA.

In de drie benoemde medewerkers ziet de Commissie kwaliteiten en vaardigheden die complementair zijn. De Commissie heeft daarom gemeend niet een Studiesecretaris te moeten benoemen maar drie. Bovendien verkleint dit de kwetsbaarheid van de functie van Studiesecretaris.

De Commissie en de medewerkers hebben gezamenlijk een werkwijze vastgesteld en de taken onderling verdeeld. De publicaties, lezingen en media-uitingen van de medewerkers vallen onder de verantwoordelijkheid van de Commissie die de volgende Synode zal rapporteren over de werkzaamheden. De medewerkers zijn wat betreft de arbeidsvoorwaarden ondergebracht bij het Centrum voor Godsdienstonderwijs (CGO).

De komende maanden zullen vooral staan in het teken van het doen van onderzoek en het opzetten van de werkzaamheden. Het is de wens van de Commissie en de medewerkers om van betekenis te mogen zijn voor het geheel van ons kerkverband en ook een uitstraling te hebben naar de bredere kring van de gereformeerde gezindte. Het is nadrukkelijk de bedoeling om diverse doelgroepen op hun eigen wijze en niveau te benaderen met betrekking tot zaken die het Schriftgezag aangaan.

Link artikel RD: GG benoemen drietal op post studiesecretaris Schriftgezag (rd.nl)

436