Programmabeschrijving
In deze nieuwe leergang van 10 avonden te Tholen lezen we de werken van Lambertus Myseras (1676-1740). Elke avond worden twee lezingen gehouden. Myseras was geen predikant of ouderling, maar een eenvoudige vrome uit Middelburg. In het begin van de achttiende eeuw kende Middelburg een godsdienstige opleving. De prediking van Smytegelt, waaronder Myseras zonder twijfel gezeten zal hebben, werd daartoe door de Heere gebruikt. De vromen kwamen bijeen in gezelschappen waar over, maar vooral uit  het leven met de Heere gesproken werd. Uit deze levenssfeer stammen de vijf boeken van Lambertus Myseras en de gedichten die hij geschreven heeft. Tijdens de avonden is er gelegenheid om op inhoudelijke en persoonlijke vragen in te gaan.

Praktische gegevens
Er wordt lesgegeven door drs. J. van Mourik. U kunt de lesdata raadplegen in het volledige programma. Het cursusgeld bedraagt €225,-.

Lesinhoud
De volgende thema's worden behandeld in de leergang:

 • Leven en werk van Lambertus Myseras
 • Het verbond der genade
 • De weg tot het aandeel aan Christus
 • Leven als Gods kind
 • Nauw leven en ruim sterven

Literatuur
Tijdens de leergang worden de volgende werken van Lambertus Myseras gelezen:

 • Kabinet van het genadeverbond
 • Ondervinding der vromen
 • Onderricht der vromen
 • Kinderdeel der vromen
 • Opmerking
 • Enige gedichten

Van deze werken is een herdruk verschenen bij de Gebr. Koster. Zie de afbeelding links. U kunt dit boek voor een gereduceerde prijs aanschaffen bij de Gebr. Koster.

341