Uitgave 'Dienen in het ambt'

"Dienen in het ambt" is een uitgave van Den Hertog, in samenwerking met CGO. In deze uitgave worden waardevolle handreikingen gedaan aan ouderlingen en diakenen voor de praktijk van het ambtelijk werk.

Het is een voorrecht om ambtsdrager te mogen zijn. Een ambtsdrager heeft zijn ambt van Christus gekregen en oefent het namens Hem uit. Dat geeft gewicht aan het ambtelijk handelen. Hoe kan ik het ambtelijk werk doen? Wie is tot deze dingen bekwaam?

De apostel Paulus wekt zijn jonge broeder Timotheüs op om een voorbeeld der gelovigen te zijn, in woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof en in reinheid. Hij sluit zijn opwekking af met de woorden: 'Heb acht op uzelven en op de leer; volhardt daarin; want dat doende zult gij en uzelven behouden, en die u horen.'

In deze uitgave worden veel waardevolle handreikingen gedaan aan ouderlingen en diakenen voor de praktijk van het ambtelijk werk.

Dienen in het ambt, een uitgave in samenwerking met de Cursus Godsdienst Onderwijs (CGO), staat onder redactie van J.H. Mauritz en W.M. van der Wilt. De volgende auteurs hebben er aan meegewerkt:
ds. J.J. van Eckeveld, ds. W. Harinck, ds. P. Mulder, ds. W. Silfhout, ds. C. Sonnevelt, ds. L. Terlouw†, ds. D.W. Tuinier, ds. W. Visscher

Bestellen is mogelijk via de plaatselijke boekhandel of via Den Hertog.

Dienen in het ambt.jpg
233