Intensivering samenwerking CGO-Hbo en Driestar hogeschool

 

PERSBERICHT

 

Gouda, 29 mei 2019

 

 

Hbo-opleiding CGO binnen Driestar hogeschool

 

Driestar educatief en de Cursus Godsdienstonderwijs (CGO) intensiveren de samenwerking met het doel de hbo-opleiding tot docent godsdienstonderwijs voor het voortgezet onderwijs duurzaam te versterken. CGO blijft verantwoordelijk voor de inhoudelijke vakken van deze opleiding.

 

CGO is van plan genoemde opleiding (accreditatie) over te dragen aan Driestar hogeschool. Dit gebeurt met behoud van de wijze waarop de vakken nu gegeven worden: Driestar educatief blijft in de nieuwe samenwerking het pedagogisch-didactische deel van de opleiding verzorgen en neemt bij CGO de Bijbels-theologische vakken af.
Deze constructie biedt meerwaarde voor beide organisaties en voor het reformatorisch onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Dit waarborgt de continuïteit van deze opleiding. Om de opleiding ook financieel een stevige basis te geven zal een bekostigingsaanvraag ingediend worden bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 

Het is het voornemen om de lerarenopleiding docent godsdienstonderwijs in te bedden in de verschillende Opleidingsscholen waar Driestar hogeschool in participeert. De toekomstige docent wordt via de opleidingsschool voor het praktijkgedeelte opgeleid op de school waar hij of zij werkt of stageloopt. Met de voorgenomen toevoeging van de opleiding tot docent godsdienstonderwijs aan de opleidingsscholen wordt een tot nu toe ontbrekende schakel ingevuld. Deze gewaardeerde opleidingsroute kan in de nieuwe situatie ook gebruikt worden voor een van de kernvakken van het reformatorisch onderwijs: godsdienstige of levensbeschouwelijke vorming.
De samenhang met de andere opleidingen op hbo-niveau die CGO biedt, blijft hierbij behouden.

 

Driestar educatief en CGO werken sinds 2004 samen in het pedagogisch-didactisch programma van de lerarenopleiding en leiden studenten op die in (en buiten) het reformatorisch onderwijs zeer gewaardeerd worden.

Logo's 2.jpg
233