Na het behalen van de vierjarige GL-opleiding ben je Bachelor of education in Theology en ben je bevoegd om les te geven op vmbo en mbo, maar ook in de eerste drie leerjaren van havo en vwo. Je hebt niet alleen theoretische kennis, maar je bent ook in staat theoretische kennis toe te passen in de praktijk van het onderwijs. Een prachtige opleiding als je een Boodschap hebt voor jongeren.

Om de GL-opleiding te behalen, volg je op woensdagavond in het gebouw van Driestar hogeschool, van 19.15 uur-22.05 uur, naast de theoretische vakken van de BHT-variant, de praktijkvakken, zoals Vakdidactiek, Godsdienstpedagogiek en Intervisie.

In de leerjaren 1 t/m 3 volg je op 12 dinsdagavonden (17.00 uur-22.00 uur ) het pedagogisch-didactisch programma samen met de studenten van de lerarenopleidingen van Driestar hogeschool. Thema’s die aan de orde komen zijn: Relatie en gezag, Leeromgeving en organisatie, Ontwikkeling en uniciteit, Verantwoordelijkheid en relatie. Gedurende de eerste drie jaren moet, verspreid over het cursusjaar, tien dagen stage worden gelopen.

Het vierde cursusjaar wordt geheel verzorgd door de CGO. In dat cursusjaar moet een afstudeerscriptie worden gemaakt en de LIO-stage gedaan worden. De omvang van LIO-stage (Leraar in Opleiding) wordt op maat vastgesteld in relatie tot de onderwijservaring. De LIO-stage kan gecombineerd worden met een baan in het onderwijs (parttime).

Het lesgeld, exclusief boekenpakket, bedraagt voor leerjaar 1 € 1000,- (zolang het ministerie een halvering van het studiegeld geeft-in 2019-2020 is dit nog het geval), terwijl voor leerjaar 2 en hoger het lesgeld € 2000,- bedraagt. Voor bevoegde docenten en studenten met een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) zijn aantrekkelijke vrijstellingen/ verkorte trajecten mogelijk. 

Inlichtingen
Mw. C.W. Guiljam- Eijkelboom, secretariaat
Tel. 0344-785002
Email: secretariaathbo@cgo.nu

Drs. J. van Mourik, adjunct-directeur
Tel. 0113-344407
Email: jvm@cgo.nu

Dhr. W.M. van der Wilt, directeur Hbo-opleiding
Tel. 010-4510560
Email: wmvanderwilt@cgo.nu

Dienen in het ambt.jpg
Uitgave 'Dienen in het ambt'

'Dienen in het ambt' is een nieuwe uitgave van Den Hertog in samenwerking met CGO. In deze uitgave worden veel waardevolle handreikingen gedaan aan ouderlingen en diakenen voor de praktijk van het ambtelijk werk.

Auteurs: J.H....

Lees meer »
 
Toekenning bekostiging opleiding docent Godsdienst via Driestar Educatief

De minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft bekostiging toegekend aan de opleiding tot docent godsdienst bij Driestar educatief. Hiermee volgt de minister het positieve advies van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs. Daarmee...

Lees meer »
Logo's 2.jpg
Intensivering samenwerking CGO-Hbo en Driestar hogeschool

CGO GL-opleiding en Driestar hogeschool intensiveren samenwerking

Lees meer »
190