Na het behalen van de vierjarige GL-opleiding ben je Bachelor of education in Theology en ben je bevoegd om les te geven op vmbo en mbo, maar ook in de eerste drie leerjaren van havo en vwo. Je hebt niet alleen theoretische kennis, maar je bent ook in staat theoretische kennis toe te passen in de praktijk van het onderwijs. Een prachtige opleiding als je een Boodschap hebt voor jongeren.

Om de GL-opleiding te behalen, volg je op woensdagavond in het gebouw van Driestar hogeschool, van 19.15 uur -22.05 uur, naast de theoretische vakken van de BHT-variant, de praktijkvakken, zoals Vakdidactiek, Godsdienstpedagogiek en Intervisie. In de leerjaren 1 t/m 3 volg je op 12 dinsdagavonden (17.00 uur-22.00 uur ) het pedagogisch-didactisch programma samen met de studenten van de lerarenopleidingen van Driestar hogeschool.

Thema’s die aan de orde komen zijn: Relatie en gezag, Leeromgeving en organisatie, Ontwikkeling en uniciteit, Verantwoordelijkheid en relatie. Gedurende de eerste drie jaren moet, verspreid over het cursusjaar, tien dagen stage worden gelopen. Het vierde cursusjaar wordt geheel verzorgd door de CGO. In dat cursusjaar moet een afstudeerscriptie worden gemaakt en de LIO-stage gedaan worden. De omvang van LIO-stage (Leraar in Opleiding) wordt op maat vastgesteld in relatie tot de onderwijservaring. De LIO-stage kan gecombineerd worden met een baan in het onderwijs (parttime).

Het lesgeld, exclusief boekenpakket, bedraagt voor leerjaar 1 € 1000,- (zolang het ministerie een halvering van het studiegeld geeft), terwijl voor leerjaar 2 en hoger het lesgeld € 2000,- bedraagt. Voor bevoegde docenten en studenten met een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) zijn aantrekkelijke vrijstellingen/ verkorte trajecten mogelijk. 

Inlichtingen
Mw. C.W. Guiljam- Eijkelboom, secretariaat
Tel. 0344-785002
Email: secretariaathbo@cgo.nu

Drs. J. van Mourik, adjunct-directeur
Tel. 0113-344407
Email jvm@cgo.nu

Dhr. W.M. van der Wilt, directeur Hbo-opleiding
Tel. 010-4510560
Email: wmvanderwilt@cgo.nu

Foto voorlichting
Voorlichtingsbijeenkomsten CGO HBO-opleiding 2019

Welkom op onze voorlichtingsbijeenkomsten!

Lees meer »
Voorpagina onderzoek 2016-2017
Onderzoek 'Kerkelijke betrokkenheid onder jongeren'

Welke factoren zijn van invloed op de kerkelijke betrokkenheid onder jongeren binnen de Gereformeerde Gemeenten en op welke wijze kunnen deze factoren ten positieve worden beïnvloed?

Lees meer »
img01
Nieuwsbrief juni 2018

Voor u ligt de Nieuwsbrief van juni 2018. Door middel van deze nieuwsbrief brengt het management van de CGO een aantal zaken onder uw aandacht. U ontvangt zowel in mei/juni als in december/januari een Nieuwsbrief.

Lees meer »
190