Inloggen
Poll

 

Hbo-opleiding theologie

Jongeren en ouderen ontmoeten elkaar op de CGO tijdens toerustingscursussen van gemeenteleden, ouders en ambtsdragers.
De CGO staat voor trouw aan de Schrift en belijdenis en gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten.
Zowel in de cursussen voor godsdienstonderwijs als de theologie-opleiding (HBO) willen we staan in de lijn van de gereformeerde vaderen, maar ook voluit aandacht geven aan het ontwikkelen van vaardigheden, betrokkenheid bij het kerkelijk leven, belangstelling voor elkaar en gezelligheid.

Binnen de hbo-opleidingen zijn we trouw aan Schrift en belijdenis. Vanuit die grondslag wordt onderwijs gegeven op de hbo-opleiding van de CGO. Tegelijkertijd wordt het curriculum van de beroepsopleidingen voor een groot deel bepaald door de kennisinhouden en competenties, zoals landelijk vastgesteld voor de opleiding tot leraar godsdienst en godsdienst pastoraal werker. Die landelijke kennisinhouden kunnen confronterend zijn, maar het helpt ook om beter te zien waar je zelf staat en hoe jouw levensinstelling zich verhoudt tot de uitgangspunten van anderen. Door een van de hbo-opleidingen van de CGO te doen, werk je aan je persoonlijke vorming en aan een betere worteling in je eigen religieuze uitgangspunten.
 
Bij de hbo opleiding van de CGO kan je opgeleid worden tot leraar godsdienst (GL-opleiding) voor een baan in het onderwijs of tot kerkelijk pastoraal werker (PW-opleiding) voor een baan in kerk, zending, evangelisatie of jeugdwerk.
 
Je kunt er ook voor kiezen om alleen de basisvakken (AV-opleiding) te volgen, die deze beide opleidingen gemeenschappelijk hebben. Bij de AV-opleiding (de Algemene variant) volg je geen praktijkvakken en je loopt ook geen stages.
Na de AV-opleiding ben je goed ingeleid in de boeken van het Oude en Nieuwe Testament, je hebt stevige dogmatische kennis en ook over kerkgeschiedenis, wereldgodsdiensten, sekten en bewegingen kun je meepraten. Apologetisch ben je ook goed toegerust. Na de AV-opleiding kun je in twee jaar tijd de GL- of PW-studie afronden. Tussentijds overstappen van de AV-variant naar een van de beroepsopleidingen van de CGO-hbo is mogelijk in overleg met de studieleider.
 
Liever losse modules dan een vierjarige hbo-opleiding?
Vind je een vierjarige opleiding een te grote inspanning en heb je meer behoefte aan het volgen van een of meer praktische pastorale vakken? Schrijf je dan in voor bijvoorbeeld de module Pastoraat, Pastoraat en ziekte, Pastorale Psychologie en/of Praktische Theologie. Voor elk behaalde module ontvang je een certificaat. Dat kun je inleveren voor een vrijstelling als je later besluit toch de PW- of GL-opleiding te gaan doen. De kosten per module zijn € 95,-. Informeer bij de studieleider naar de mogelijkheden!

Bijbel lezen in de grondtalen
Heb je vooral belangstelling voor het lezen van de Bijbel in een van de grondtalen, dan kun je je voor 2017-2018 inschrijven voor een cursus Grieks in Gouda (tweejarig) of in Rijssen (eenjarig). Als je de cursus Grieks afgerond hebt, ben je in staat om grote delen van het Nieuwe Testament in het Grieks te lezen.

site by: sth.nu